გადაზღვევის საუკეთესო გზა ადგილობრივი სადაზღვევო ბაზრისთვის მარშის არჩევაა

რისკების საერთაშორისო მართვა

არრიბა საერთაშორისო პარტნიორების ქსელის საშუალებით და მარშის რესურსების გამოყენებით, უზრუნველყოფს რისკების საერთაშორისო ბაზარზე განთავსებას. ეს ნიშნავს დიდი მოცულობის რისკების აღების შესაძლებლობას და მეტ სანდოობას. 

გლობალური ეკონომიკა განაგრძობს განვითარებას, რაც ქმნის მრავალ კომპლექსურ გადასაჭრელ საკითხს და ცვლის რისკების რაობას.

სრული რისკების სპექტრში- დაწყებული ქარიშხლიდან და დატბორვიდან, გაგრძელებული შემთხვევით დაბინძურებით, კიბერ რისკებით თუ ტერორიზმით, Marsh-ის სპეციალიზებული ბროკერი საერთაშორისო მასშტაბით ახდენს თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, პორთფელის მართვას და გადაზღვევის ორგანიზებას.

დაწვრილებით

დაზღვევის აუთსორსი ლიდერი ბრენდის რესურსებით! ტენდერის შედგენიდან ზარალების დარეგულირებამდე თქვენს გვერდით!

დაზღვევის და გადაზღვევის საერთაშორისო ბროკერი მარში

"მარში" არის გლობალური ლიდერი სადაზღვევო-საბროკერო და რისკების მართვის სფეროში. 130-ზე მეტ ქვეყანაში, 1871 წლიდან მას ენდობიან და მიმართავენ - სანდო რჩევის მისაღებად, თავიანთი ინტერესების ბაზარზე წარმოსაჩენად, ზრდადი და კომპლექსური სამყაროს შესაცნობად, რისკების სამომავლო პერსპექტივებისა და განვითარების ტემპების გასაზრდელად. 

ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციას რისკებთან დაკავშირებით, საბროკერო მომსახურებას, რისკების ალტერნატიულ ფინანსირებას და სადაზღვევო პროგრამების მართვის სერვისებს - ბიზნესს, სამთავრობო ორგანიზაციებს, კერძო სექტორს თუ მსხვილ კორპორაციებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

დაწვრილებით

მაღალი სანდოობა და პორთფელის მრავალფეროვნება ჩვენი კლიენტების დამსახურებაა

ჩვენი კლიენტები პატარა ბიზნესებიდან და სტარტ-აფებიდან იწყება და მსოფლიოს უდიდესი კომპანიებით და მათი სხვადასხვა ჯგუფებით გრძელდება. აქ გაერთიანებულია წამყვანი სატრანსპორტო, სარესტორნო, საინჟინრო, საფინანსო და ტექნოლოგიური ორგანიზაციები როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენი საკონსულტაციო და საბროკერო სერვისებით სარგებლობენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები და არაკომერციული იურიდული პირები, ასევე კერძო სექტორი.

ჩვენი კლიენტები ხშირად განიხილავენ დაზღვევას არა მხოლოდ რისკის მენეჯმენტისათვის, არამედ საშუალებას გაზარდონ თავიანთი შემოსავლები და განახორციელონ ახალი ინვესტიციები

დაწვრილებით

კლიენტის ადვოკატები ნებისმიერი გართულებული სიტუაციისას! ზარალების მენეჯმენტი ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა

გლობალური ქსელის დახმარებით, Marsh-ის ზარალების მენეჯერები ჩართულები არიან ზარალების წარმატებულად დარეგულირებაში მსოფლიოს უდიდეს და კომპლექსურ ქეისებში. ჩვენი კონსულტანტების მეშვეობით მცირდება პრეტენზიების დადგომის სიხშირე და სიმძიმე, ჯამში კი რისკი, რაც შესაძლებლობას იძლევა ზარალის შემდგომი აღდგენა და განვითრება სწრაფი ტემპით წარიმართოს.

იმისათვის რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ სრული სადაზღვევო ღირებულება, ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთან ერთად ზარალის ანაზღაურების გეგმაზე რაც იქნება დაფუძნებული ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკაზე და ითვალისწინებს ინდივიდუალური ბაზრის რელევანტურ მონაცემებს.

Marsh-ის ზარალის რეგულირების ადვოკატები და ზარალების საკონსულტაციო მიმართულება დაგეხმარებათ ზარალის შემდგომ დროულ აღდგენაში და ყოველდღიური ზარალის საკითხების მოგვარებაში.

ჩვენ გთავაზობთ ადვოკატირებას შემდეგ საკითხებში:

სპეციალური რისკები- საავიაციო, ენერგეტიკა, ფინანსური და პროფესიონალური (FINPRO), საზღვაო და სავაჭრო კრედიტები;

დასაქმებულთა კომპენსაცია,

ზოგადი პასუხისმგელობა;

ავტოკასკოსა და მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობა,

ქონება და მასთან დაკავშირებული რისკები;

ჯანმრთელობა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა;

 

დაწვრილებით

Marsh-ს საქართველოში დაზღვევის ლიცენზირებული ბროკერი „არრიბა“ წარმოადგენს

"არრიბა" დაზღვევის ლიცენზირებული ბროკერია, რომელიც თანამშრომლობს როგორც ლოკალურ და საერთაშორისო ბიზნესთან, ასევე სადაზღვევო კომპანიებთან და 2 წელზე მეტია წარმატებით ახერხებს ბიზნესისა და დაზღვევის დაკავშირებას, მათთვის მეტი კომფორტის შექმნას და მათ გვერდით საიმედო პარტნიორად დგომას. კომპანია ასევე  მომსახურებას უწევს საქართველოში მოღვაწე წარმომადგენლობით ორგანიზაციებს, უხსნის მათ წვდომას "მარშის" უნიკალურ შესაძლებლობებზე და დაზღვევის/გადაზღვევის მსოფლიო ბაზრებზე.

მარშის გამოცდილება და უნიკალური ცოდნა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მათზე მორგებულ დაზღვევის გადაწყვეტილებები, მართონ რისკები პროფესიონალურ დონეზე და უზრუნველყონ საკუთარი ბიზნესის სტაბილურობა.

საუკეთესო პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდისა და მოწვეული სპეციალისტების მეშვეობით, დაზღვევის ნებისმიერ მოთხოვნაზე, კლიენტი იღებს გამართულ, სწორ, მის საჭიროებებზე მორგებულ პროდუქტს. პროცესები იმართება ოპერატიულად, სატენდერო მოთხოვნის შედგენიდან და შორთ ლისტის კონკურენტული ანალიტიკის მომზადებიდან, კონტრაქტის პერიოდში მაქსიმალური ჩართულობით, გართულებული ზარალების დარეგულირებამდე. 

 

დაწვრილებით

პროდუქტები

დაზღვევის ლექსიკონი

სიტყვა არ მოიძებნა

რას ვაკეთებთ ჩვენ

ჩვენ გთავაზობთ ინდუსტრიაზე ორიენტირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას, საბროკერო საქმიანობას, ზარალების მენეჯმენტის საადვოკატო სერვისებს, ასევე ვიყენებთ მონაცემებს, ტექნოლოგიებსა და ანალიტიკას რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკების საერთო ღირებულება.

Marsh იყენებს გუნდურ მიდგომას რისკების მართვისა და კლიენტის სადაზღვევო საჭიროებების მართვისას. თითოეულ კლიენტს ჰყავს თავისი მომსახურე მენეჯერი, რომელიც ოპერიგამოცდილებაზე დაყრდნობით, იმისათვის რომ შეაგროვოს საჭირო ინფორმაცია ანალიზისათვის, გაზომოს და მოახდინოს რამდენიმე საკითხის ერთდროულად გადაჭრა.

ჩვენი კლიენტების სტრატეგიული, ოპერატიული და რისკების მართვის მიზნების შემდგომი მხარდაჭერის კუთხით, ჩვენ გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას, ბროკერობას და ზარალების ანაზღაურების საადვოკატო მომსახურებას, გლობალური რისკის სპეციალობებისა და ინდუსტრიული პრაქტიკის მეშვეობით. ჩვენი კოლეგები იყენებენ კლიენტების ინდუსტრიის ღრმა გამოცდილებას და ცოდნას, რათა უზრუნველყონ ფართო რისკის დაფარვა, რომ შემცირდეს ჩვენი კლიენტების რისკის საერთო ღირებულება.

y7Y69FJZ3k9pYsnojjSpbcOAVSkf4G

დაზღვევის ამბები