რისკების საერთაშორისო მართვა

არრიბა საერთაშორისო პარტნიორების ქსელის საშუალებით უზრუნველყოფს რისკების საერთაშორისო ბაზარზე განთავსებას. ეს ნიშნავს დიდი მოცულობის რისკების აღების შესაძლებლობას და მეტ სანდოობას. 

გლობალური ეკონომიკა განაგრძობს განვითარებას, რაც ქმნის მრავალ კომპლექსურ გადასაჭრელ საკითხს და ცვლის რისკების რაობას.

სრული რისკების სპექტრში- დაწყებული ქარიშხლიდან და დატბორვიდან, გაგრძელებული შემთხვევით დაბინძურებით, კიბერ რისკებით თუ ტერორიზმით, Marsh-ის სპეციალიზებული ბროკერი საერთაშორისო მასშტაბით ახდენს თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, პორთფელის მართვას და გადაზღვევის ორგანიზებას.

დაწვრილებით

დაზღვევის და გადაზღვევის საერთაშორისო ბროკერი მარში

"მარში" არის გლობალური ლიდერი სადაზღვევო-საბროკერო და რისკების მართვის სფეროში. 130-ზე მეტ ქვეყანაში, 1871 წლიდან მას ენდობიან და მიმართავენ - სანდო რჩევის მისაღებად, თავიანთი ინტერესების ბაზარზე წარმოსაჩენად, ზრდადი და კომპლექსური სამყაროს შესაცნობად, რისკების სამომავლო პერსპექტივებისა და განვითარების ტემპების გასაზრდელად. 

ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციას რისკებთან დაკავშირებით, საბროკერო მომსახურებას, რისკების ალტერნატიულ ფინანსირებას და სადაზღვევო პროგრამების მართვის სერვისებს - ბიზნესს, სამთავრობო ორგანიზაციებს, კერძო სექტორს თუ მსხვილ კორპორაციებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

დაწვრილებით

ჩვენი კლიენტები

ჩვენი კლიენტები პატარა ბიზნესებიდან და სტარტ-აფებიდან იწყება და მსოფლიოს უდიდესი კომპანიებით და მათი სხვადასხვა ჯგუფებით გრძელდება. აქ გაერთიანებულია წამყვანი სატრანსპორტო, სარესტორნო, საინჟინრო, საფინანსო და ტექნოლოგიური ორგანიზაციები როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენი საკონსულტაციო და საბროკერო სერვისებით სარგებლობენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები და არაკომერციული იურიდული პირები, ასევე კერძო სექტორი.

ჩვენი კლიენტები ხშირად განიხილავენ დაზღვევას არა მხოლოდ რისკის მენეჯმენტისათვის, არამედ საშუალებას გაზარდონ თავიანთი შემოსავლები და განახორციელონ ახალი ინვესტიციები

დაწვრილებით

ზარალების მენეჯმენტი

გლობალური ქსელის დახმარებით, Marsh-ის ზარალების მენეჯერები ჩართულები არიან ზარალების წარმატებულად დარეგულირებაში მსოფლიოს უდიდეს და კომპლექსურ ქეისებში. ჩვენი კონსულტანტების მეშვეობით მცირდება პრეტენზიების დადგომის სიხშირე და სიმძიმე, ჯამში კი რისკი, რაც შესაძლებლობას იძლევა ზარალის შემდგომი აღდგენა და განვითრება სწრაფი ტემპით წარიმართოს.

იმისათვის რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ სრული სადაზღვევო ღირებულება, ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთან ერთად ზარალის ანაზღაურების გეგმაზე რაც იქნება დაფუძნებული ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკაზე და ითვალისწინებს ინდივიდუალური ბაზრის რელევანტურ მონაცემებს.

Marsh-ის ზარალის რეგულირების ადვოკატები და ზარალები საკონსულტაციო მიმართულება დაგეხმარებათ ზარალის შემდგომ დროულ აღდგენაში და ყოველდღიური ზარალის საკითხების მოგვარებაში.

ჩვენ გთავაზობთ ადვოკატირებას შემდეგ საკითხებში:

სპეციალური რისკები- საავიაციო, ენერგეტიკა, ფინანსური და პროფესიონალური (FINPRO), საზღვაო და სავაჭრო კრედიტები;

დასაქმებულთა კომპენსაცია,

ზოგადი პასუხისმგელობა;

ავტოკასკოსა და მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობა,

ქონება და მასთან დაკავშირებული რისკები

დაწვრილებით

არრიბა

მარშს საქართველოში დაზღვევის ლიცენზირებული ბროკერი „არრიბა“ წარმოადგენს.

არრიბა მომსახურებას უწევს საქართველოში მოღვაწე ორგანიზაციებს, უხსნის მათ წვდომას მარშის უნიკალურ შესაძლებლობებზე და დაზღვევის/გადაზღვევის მსოფლიო ბაზრებზე. მარშის გამოცდილება და უნიკალური ცოდნა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მათზე მორგებულ დაზღვევის გადაწყვეტილებები, მართონ რისკები პროფესიონალურ დონეზე და უზრუნველყონ საკუთარი ბიზნესის სტაბილურობა.

 

დაწვრილებით

პროდუქტები

დაზღვევის ლექსიკონი

სიტყვა არ მოიძებნა

რას ვაკეთებთ ჩვენ

ჩვენ გთავაზობთ ინდუსტრიაზე ორიენტირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას, საბროკერო საქმიანობას, ზარალების მენეჯმენტის საადვოკატო სერვისებს, ასევე ვიყენებთ მონაცემებს, ტექნოლოგიებსა და ანალიტიკას რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკების საერთო ღირებულება.

Marsh იყენებს გუნდურ მიდგომას რისკების მართვისა და კლიენტის სადაზღვევო საჭიროებების მართვისას. თითოეულ კლიენტს ჰყავს თავისი მომსახურე მენეჯერი, რომელიც ოპერიგამოცდილებაზე დაყრდნობით, იმისათვის რომ შეაგროვოს საჭირო ინფორმაცია ანალიზისათვის, გაზომოს და მოახდინოს რამდენიმე საკითხის ერთდროულად გადაჭრა.

ჩვენი კლიენტების სტრატეგიული, ოპერატიული და რისკების მართვის მიზნების შემდგომი მხარდაჭერის კუთხით, ჩვენ გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას, ბროკერობას და ზარალების ანაზღაურების საადვოკატო მომსახურებას, გლობალური რისკის სპეციალობებისა და ინდუსტრიული პრაქტიკის მეშვეობით. ჩვენი კოლეგები იყენებენ კლიენტების ინდუსტრიის ღრმა გამოცდილებას და ცოდნას, რათა უზრუნველყონ ფართო რისკის დაფარვა, რომ შემცირდეს ჩვენი კლიენტების რისკის საერთო ღირებულება.

y7Y69FJZ3k9pYsnojjSpbcOAVSkf4G

დაზღვევის ამბები