დაზღვევის კონსალტინგი

მარშის კომპლექსური მიდგომა ითვალისწინებს შემდეგ საფეხურებს:

 

  • კომპანიის საჭიროებების და თავისებურებების განსაზღვრვა
  • არსებული სადაზღვევო ხელშეკრულებების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება
  • ბაზრის კვლევა და კლიენტის დახმარება სატენდერო განაცხადის მომზადებაში
  • ტენდერის პრეტენდენტების მოძიება და გამარჯვებულის გამოვლენაში დახმარება
  • სადაზღვევო ხელშეკრულების პირობების შეთანხმება

 

შედეგად ჩვენი კლიენტი იღებს უმაღლესი ფასეულობის მქონე პროდუქტს ბაზარზე საუკეთესო პირობებით.

 

დაზღვევის ამბები