დაზღვევის ბროკერიჯი

ჩვენ გთავაზობთ ინდუსტრიაზე ორიენტირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას, საბროკერო საქმიანობას, დაზღვევის ნებისმიერი პროდუქტის საუკეთესო პირობების შერჩევას, ფინანსური და კონკურენტული ანალიზის შედეგად, და ასევე ვახორციელებთ ზარალების მენეჯმენტის საადვოკატო სერვისებს, რისთვისაც ვიყენებთ მონაცემებს, ტექნოლოგიებსა და ანალიტიკას რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკების საერთო ღირებულება. 

Marsh მოქმედებს გუნდურ მიდგომით რისკების მართვისა და კლიენტის სადაზღვევო საჭიროებების მართვისას. თითოეულ კლიენტს ჰყავს თავისი მომსახურე მენეჯერი, რომელიც ოპერირებს ჩვენი ინდუსტრიის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, იმისათვის რომ შეაგროვოს საჭირო ინფორმაცია ანალიზისათვის, გაზომოს და მოახდინოს რამდენიმე საკითხის ერთდროულად გადაჭრა.

ჩვენი კლიენტების სტრატეგიული, ოპერატიული და რისკების მართვის მიზნების შემდგომი მხარდაჭერის კუთხით, ჩვენ გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას, ბროკერობას და ზარალების ანაზღაურების საადვოკატო მომსახურებას, გლობალური რისკების სპეციალობებისა და ინდუსტრიული პრაქტიკის მეშვეობით. ჩვენი კოლეგები იყენებენ კლიენტების ინდუსტრიის ღრმა გამოცდილებას და ცოდნას, რათა უზრუნველყონ ფართო რისკების დაფარვა, რომ შემცირდეს ჩვენი კლიენტების რისკის საერთო ღირებულება.

 

დაზღვევის ამბები