რისკების კონსალტინგი

დღევანდელ მსოფლიოში ბიზნესს ყოველდღიურად ახალ და არაორდინალურ გამოწვევებთან უწევს გამკლავება: ქონების და დასაქმებულის ჯანმრთელობის რისკები, კიბერ რისკები, რეპუტაციული რისკები და სხვა მრავალი. რისკების სწორად  დროულად შეფასება და კონტრ ზომების მიღება კომპანიისთვის ხშირ შემთხვევაში წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია.

 

ჩვენ ვთვავაზოთ კლიენტებს რისკების კონსალტინგის ინოვაციურ მიდგომებს, იქნება ეს დაზღვევადი თუ დაუზღვეველი რისკი. შედეგად, ჩვენს კლიენტებს საშუალება ეძლევათ მართონ საფრთხის წყაროები და შეიქმნან სტაბილურობის წინაპირობები. 

 

კონსალტინგის პროცესში ვიყენებთ მსოფლიო მასშტაბით შეძენილ გამოცდილებას და უზარმაზარ მონაცემთა ბაზებს. ეს საშუალებას გვაძლევს გლობალურ დონეზე შეძენილი საუკეთესო გამოცდილება წარმატებით დავნერგოთ თითოეულ ინდივიდუალური კლიენტის დონეზე. 

დაზღვევის ამბები