მარშის რისკების კონსალტინგი

არაერთგვაროვან და მოულოდნელობით აღსავსე კომპლექსურ სამყაროში ბიზნესისთვის კრიტიკულად აუცილებელია, რომ სრულად მართოს რისკი სწორი კომბინაციებისა და ინოვაციური სტრატეგია-გადაწყვეტილებების საშუალებით.

დღეის მდგომარეობით ბიზნესები უნდა გაუმკლავდნენ ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა: ქონებრივი და უბედური შემთხვევის დაზღვევის რისკები, კიბერ და ფინანსური რისკები, სამშენებლო და  საწარმოო რისკები და ა.შ.

Marsh-ის რისკების კონსალტინგი მზადაა დაგეხმაროთ. ინდუსტრიის მონაცემებსა და ანალიტიკაზე დაყრდნობით  ჩვენ ვადგენთ კლიენტებისთვის მნიშვნელოვან რისკებს, ვადგენთ მათ პოტენციურ ზარალს და ვაკეთებთ შეფასებას.

  • შედეგად, კლიენტებს შეუძლიათ ფულის დაზოგვა სადაზღვევო პრემიებსა და ზარალების თანხაზე, განავითარონ ბიზნესის აღდგენის გეგმები და ოპტიმიზირება გაუკეთონ ბალანსის რეზერვებს.
  •  მარში მსოფლიოს მასშტაბით ეხმარება კომპანიებს თითქმის ყველა ინდუსტრიასა თუ რეგიონში რისკების უფრო ინტელექტუალურად მართვაში, რათა მათ შესძლონ გაზარდონ თავიანთი გამძლეობა, გაზარდონ მათი აღდგენის ღირებულება და შეამცირონ რისკის ჯამური ღირებულება.

დაზღვევის ამბები