მედია და ტელეკომუნიკაცია

  • კომუნიკაციების, მედიისა და ტექნოლოგიური (CMT) კომპანიებისთვის რისკების მართვა ხშირ შემტხვევაში რთულია, რადგან აქციების რაოდენობაც მეტია და მრავალი კლიენტის ბიზნეს ფუნქცია ეყრდნობა თქვენს მიერ მოწოდებულ სერვისებს და ინფორმაციას, რაც  შესაბამისად პასუხისმგებლობის რისკსაც ზრდის.
  • Marsh დაგეხმარებათ კარგად შეიცნოთ და მართოთ ეს რისკები ინდუსტრიის წამყვანი რისკების შემფასებელი საშუალებების, მონაცემების, ანალიტიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამ ინსტრუმენტებით და ჩვენ ვითვლით და ინდუსტრიის ცოდნის გამოცდილებაზე დაყრდნობით გაძლევთ კონსულტაციებს, პრიორიტეტულად გამოვყოფთ მხოლოდ თქვენს პროფილთან დაკავშირებულ უნიკალურ რისკებს და  გადაგვაქვს დაფარვაში, რაც მდგრადი ზრდისა და განვითარების საშუალებას გაძლევთ.

დაზღვევის ამბები