ტრანსპორტი

არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ მართავთ ავტოპარკს თუ ოპერირებთ დამოუკიდებლად, სატრანსპორტო კომპანიების მმართველები ყოველთვის აწყდებიან ბიზნესის წარმართვის ცვლილებას. ფლიტის უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესია, მითუმეტეს უფრო დიდი მოცულობის ანაზღაურების ტენდენციის დროს. გამოცდილი მძღოლის პოვნა კი ყოველთვის რთულია.

Marsh-ის ტრანსპორტირების სპეციალური ჯგუფის გამოცდილება ძალიან დიდია, მითუმეტეს ბევრი მათგანი ტრანსპორტის ინდუსტრიის ვეტერანები არიან.

ინდუსტრიის წამყვანი მონაცემებისა და ანალიტიკის საფუძველზე, ასევე წინასწარ განჭვრეტისა და მოდელირების ხელსაწყოების საფუძველზე, ჩვენი ექსპერტები გთავაზობენ ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი რისკის რაობისა და მიდგომა-მართვის განსაზღვრაში.

დაზღვევის ამბები