საცალო და საბითუმო წარმოება, დისტრიბუცია

მარში გთავაზობთ რისკების მართვის გადაწყვეტილებებს საცალო და საბითუმო მწარმოებელი და გადამამუშავებელი კომპანიებისათვის და ასევე სადისტრიბუციო ორგანიზაციებისა და ასოციაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სასურსათო და სასმელების წარმოება/მიწოდების ინდუსტრიაში

დაზღვევის ამბები