ავიაცია

ახალი ტექნოლოგიები. ახალი გეოპოლიტიკური საკითხები. ახალი მოთამაშეები და ახალი გლობალური შესაძლებლობები. უფრო მეტიც, ახალი პოტენციური ვალდებულებები. საავიაციო ინდუსტრიაში ძალიან ბევრი რამ იცვლება, მარში დაგეხმარებათ როგორც დღევანდელი რისკის მართვაში, ასევე ხვალინდელ იდღის წინასწარ განსაზღვრაში. გლობალური პერსონალით, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ემსახურება საავიაციო ინდუსტრიას, ჩვენ ღრმად გვაქვს გააზრებული ამ სფეროს გამოწვევები და ზარალების ისტორია. ჩვენი ინოვაციური გადაწყვეტილებები მორგებულია ინდუსტრიის საჭიროებებზე.

როგორც სექტორის წამყვანი რისკების დაზღვევის ბროკერი, ჩვენ გვაქვს სადაზღვევო საკითხების გადაჭრის და თქვენი კომპანიის საჭიროებებზე მორგების საუკეთესო გზების მოძიების რესურსები, რაც ხელს უწყობს თქვენი რისკის მთლიანი ღირებულების შემცირებას და კაპიტალის გამოთავისუფლებას უფრო სტრატეგიულად ინვესტიციისთვის.

დაზღვევის ამბები