გადაზღვევა

საერთაშორისო სადაზღვევოცენტრების ჰაბის ლიდერობიდან გამომდინარე, ჩვენს საბროკერო გუნდს აქვს არა მხოლოდ ყოვლისმომცველი პორტფელის მართვის გამოცდილება და ჩვენი კლიენტების რისკების სიღრმისეული ცოდნა, არამედ პირისპირ მოლაპარაკებების შესაძლებლობა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან. შედეგი: ჩვენ შეგვიძლია  განვსაზღვროთ, რომელი სადაზღვევო კომპანია გადმოვიყვანოთ საერთაშორისო ბაზრის ცენტრში და სწორად დავაპრიორიტეტოთ პორთფელი.

 გაერთიანებულ სამეფოში, ირლანდიაში, კონტინენტურე ვროპაში, აზიაში, შუა აღმოსავლეთში, ლათინურ ამერიკაში, შეერთებულ შტატებსა და ბერმუდაში 10 ოფისის საშუალებით, ჩვენ ვარეგულირებთ ფასებს და დაფარვებს საერთაშორისო და ადგილობრივი სადაზღვევო კომპანიების კონკურენციაში შეყვანით და რისკების დიფერენცირებით.მიუხეეადად თქვენი ლოკაციისა,  ხართ თუ არა სტრატეგიული დაზღვევის მყიდველი, განიცდიდით სტიქიურ უბედურებებს, ყიდულობთ დიდ ქონებრივ ზიანს ან / და მესამე მხარის პასუხისმგებლობის დაზღვევას, ან გაქვთ ზარალების დარეგულირების უარყოფითი გამოცდილება, Marsh- ს შეუძლია დააკმაყოფილოს თქვენი უნიკალური მოთხოვნილებები თავისი "tailor made" გადაზღვევის მიდგომებით.

 

დაზღვევის ამბები