ფინანსური და პროფესიული პასუხისმგებლობა (FINPRO)

ჩვენი გლობალური საკონსულტაციო ჯგუფი გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს ფინანსური და პროფესიული პასუხისმგებლობის რისკების დასადგენად, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენი ორგანიზაციის ფისკალურ ჯანმრთელობაზე, რეპუტაციაზე და დამფუძნებლების საარსებო წყაროზე.

მონაცემთა დარღვევა და კიბერრისკი. ინტელექტუალური საკუთრებისა და პატენტის დარღვევა. გლობალური და ადგილობრივი იურისდიქციული გამოწვევები. დირექტორებისა და ოფიცრების პასუხისმგებლობა. პროფესიული რეპუტაცია. დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა. ეს მხოლოდ იმ რისკების მცირე ჩამონათვალია, რომელთა წინაშე შესაძლოა იდგეს თქვენი ორგანიზაცია.


Marsh-ის FINPRO პრაქტიკა დაგეხმარებათ წინასწარ განეწყოთ, მოახდინოთ რისკების მოდელირება და მართვა თქვენი ბიზნესის კუთხით. მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი რისკის მრჩევლები კონსულტაციას გაუწევენ თქვენს კომპანიას სხვადასხვა საკითხებზე.

ჩვენ ვიყენებთ Marsh & McLennan Companies კომპანიების გამოცდილებას რათა შევიმუშაოთ კომპლექსური გადაწყვეტილებები. ასევე, ჩვენი წამყვანი ანალიტიკის პლატფორმა მოგვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას რისკის გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში.

Marsh უძღვება ინდუსტრიას, შეასწავლის დამზღვევებს ბიზნეს რისკებს და ახდენს მოდიფიკაციას სადაზღვევო დაფარვასთან დაკავშირებით, რათა საბოლოოდ სპეციფიკური გამოწვევებფონზე ვმართოთ ბიზნესი თავდაჯერებულად.

შედეგი: სტაბილურობა თქვენი ბიზნესისათვის - რაც ხელს შეუწყობს ინოვაციასა და ზრდას, გაზრდით თქვენს ქეშის ბრუნვას და შეამცირებს მოგების ვადებს და ასევე გაზრდის თქვენი კომპანიის აქციების ღირებულებას.

დაზღვევის ამბები