არრიბა

მარშს საქართველოში დაზღვევის ლიცენზირებული ბროკერი „არრიბა“ წარმოადგენს.

არრიბა მომსახურებას უწევს საქართველოში მოღვაწე ორგანიზაციებს, უხსნის მათ წვდომას მარშის უნიკალურ შესაძლებლობებზე და დაზღვევის/გადაზღვევის მსოფლიო ბაზრებზე. მარშის გამოცდილება და უნიკალური ცოდნა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მათზე მორგებულ დაზღვევის გადაწყვეტილებები, მართონ რისკები პროფესიონალურ დონეზე და უზრუნველყონ საკუთარი ბიზნესის სტაბილურობა.

 

დაზღვევის ამბები