რისკების საერთაშორისო მართვა

არრიბა საერთაშორისო პარტნიორების ქსელის საშუალებით უზრუნველყოფს რისკების საერთაშორისო ბაზარზე განთავსებას. ეს ნიშნავს დიდი მოცულობის რისკების აღების შესაძლებლობას და მეტ სანდოობას. 

დაზღვევის ამბები