გადაზღვევის საუკეთესო გზა ადგილობრივი სადაზღვევო ბაზრისთვის მარშის არჩევაა

რისკების საერთაშორისო მართვა

არრიბა საერთაშორისო პარტნიორების ქსელის საშუალებით და მარშის რესურსების გამოყენებით, უზრუნველყოფს რისკების საერთაშორისო ბაზარზე განთავსებას. ეს ნიშნავს დიდი მოცულობის რისკების აღების შესაძლებლობას და მეტ სანდოობას. 

გლობალური ეკონომიკა განაგრძობს განვითარებას, რაც ქმნის მრავალ კომპლექსურ გადასაჭრელ საკითხს და ცვლის რისკების რაობას.

სრული რისკების სპექტრში- დაწყებული ქარიშხლიდან და დატბორვიდან, გაგრძელებული შემთხვევით დაბინძურებით, კიბერ რისკებით თუ ტერორიზმით, Marsh-ის სპეციალიზებული ბროკერი საერთაშორისო მასშტაბით ახდენს თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, პორთფელის მართვას და გადაზღვევის ორგანიზებას.

დაზღვევის ამბები