დაზღვევის აუთსორსი ლიდერი ბრენდის რესურსებით! ტენდერის შედგენიდან ზარალების დარეგულირებამდე თქვენს გვერდით!

დაზღვევის და გადაზღვევის საერთაშორისო ბროკერი მარში

"მარში" არის გლობალური ლიდერი სადაზღვევო-საბროკერო და რისკების მართვის სფეროში. 130-ზე მეტ ქვეყანაში, 1871 წლიდან მას ენდობიან და მიმართავენ - სანდო რჩევის მისაღებად, თავიანთი ინტერესების ბაზარზე წარმოსაჩენად, ზრდადი და კომპლექსური სამყაროს შესაცნობად, რისკების სამომავლო პერსპექტივებისა და განვითარების ტემპების გასაზრდელად. 

ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციას რისკებთან დაკავშირებით, საბროკერო მომსახურებას, რისკების ალტერნატიულ ფინანსირებას და სადაზღვევო პროგრამების მართვის სერვისებს - ბიზნესს, სამთავრობო ორგანიზაციებს, კერძო სექტორს თუ მსხვილ კორპორაციებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

დაზღვევის ამბები