მაღალი სანდოობა და პორთფელის მრავალფეროვნება ჩვენი კლიენტების დამსახურებაა

ჩვენი კლიენტები პატარა ბიზნესებიდან და სტარტ-აფებიდან იწყება და მსოფლიოს უდიდესი კომპანიებით და მათი სხვადასხვა ჯგუფებით გრძელდება. აქ გაერთიანებულია წამყვანი სატრანსპორტო, სარესტორნო, საინჟინრო, საფინანსო და ტექნოლოგიური ორგანიზაციები როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენი საკონსულტაციო და საბროკერო სერვისებით სარგებლობენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები და არაკომერციული იურიდული პირები, ასევე კერძო სექტორი.

ჩვენი კლიენტები ხშირად განიხილავენ დაზღვევას არა მხოლოდ რისკის მენეჯმენტისათვის, არამედ საშუალებას გაზარდონ თავიანთი შემოსავლები და განახორციელონ ახალი ინვესტიციები

დაზღვევის ამბები