კლიენტის ადვოკატები ნებისმიერი გართულებული სიტუაციისას! ზარალების მენეჯმენტი ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა

გლობალური ქსელის დახმარებით, Marsh-ის ზარალების მენეჯერები ჩართულები არიან ზარალების წარმატებულად დარეგულირებაში მსოფლიოს უდიდეს და კომპლექსურ ქეისებში. ჩვენი კონსულტანტების მეშვეობით მცირდება პრეტენზიების დადგომის სიხშირე და სიმძიმე, ჯამში კი რისკი, რაც შესაძლებლობას იძლევა ზარალის შემდგომი აღდგენა და განვითრება სწრაფი ტემპით წარიმართოს.

იმისათვის რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ სრული სადაზღვევო ღირებულება, ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთან ერთად ზარალის ანაზღაურების გეგმაზე რაც იქნება დაფუძნებული ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკაზე და ითვალისწინებს ინდივიდუალური ბაზრის რელევანტურ მონაცემებს.

Marsh-ის ზარალის რეგულირების ადვოკატები და ზარალების საკონსულტაციო მიმართულება დაგეხმარებათ ზარალის შემდგომ დროულ აღდგენაში და ყოველდღიური ზარალის საკითხების მოგვარებაში.

ჩვენ გთავაზობთ ადვოკატირებას შემდეგ საკითხებში:

სპეციალური რისკები- საავიაციო, ენერგეტიკა, ფინანსური და პროფესიონალური (FINPRO), საზღვაო და სავაჭრო კრედიტები;

დასაქმებულთა კომპენსაცია,

ზოგადი პასუხისმგელობა;

ავტოკასკოსა და მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობა,

ქონება და მასთან დაკავშირებული რისკები;

ჯანმრთელობა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა;

 

დაზღვევის ამბები